Presentació / Presentación

26 07 2012

Albacar Enginyers SLP és una empresa que naix el 2006 amb la voluntat de ser l’empresa líder i de referencia a les Terres de l’Ebre. El treball de qualitat i el sentit comú són la nostra màxima. Albacar Enginyers és una obra basada en la professionalitat dels seus col·laboradors i la seva formació, l’actiu més important de què disposem.

La nostra activitat es centra en la redacció de projectes i la realització de direccions d’obra, assistències tècniques i coordinacions de seguretat i salut.

————————————————————————————————————————————————–

Albacar Enginyers SLP es una empresa que nace en 2006 con la voluntad de ser la empresa líder y de referencia a las “Terres de l’Ebre”. Desde el primer día trabaja por la calidad de su trabajo combinada con el sentido común. Se trata de un trabajo basado en la profesionalidad de sus colaboradores y su formación, el activo más importante del que dispone Albacar Enginyers.

Nuestra actividad se centra en la redacción de proyectos y la realización de direcciones de obra, asistencias técnicas i coordinaciones de seguridad y salud